Privacy Policy

Grupul 5àsec acordă o mare importanță protejării datelor personale și a vieții private a clienților săi și a tuturor Utilizatorilor site-urilor sale web sau aplicațiilor mobile.

Această politică de protecție a datelor cu caracter personal descrie tipurile de date cu caracter personal pe care Grupul 5àsec ar putea fi nevoit să le colecteze în ceea ce vă privește și modul în care Grupul 5àsec și subcontractanții săi ar putea fi nevoiți să utilizeze aceste date.

În sensul legii privind protecția datelor, suntem Operatori asociați în ceea ce privește informațiile dvs. personale colectate și utilizate prin utilizarea de către dvs. a serviciilor furnizate de 5àsec și atunci când vizitați o locație 5àsec. Acest lucru se datorează faptului că noi stabilim scopul în care sunt utilizate informațiile dvs. personale și modul în care utilizăm informațiile dvs. personale. Uneori, francizații, terții și alte companii din grupul 5àsec vor acționa în calitate de Operatori independenti ai informațiilor dvs. personale pe care le colectăm. Aceasta este situația în care aceștia stabilesc scopurile și mijloacele de prelucrare a informațiilor dvs. personale. Aceștia vor utiliza informațiile dvs. personale în scopurile lor legitime, așa cum sunt descrise în notificările lor de confidențialitate respective.

Toate operațiunile cu privire la datele dvs. cu caracter personal sunt efectuate în conformitate cu reglementările în vigoare începând cu 25 mai 2018, în conformitate cu "Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date" (denumit în continuare "Regulamentul").

Utilizatorul serviciilor, site-urilor și aplicațiilor 5àsec recunoaște că a citit și a acceptat termenii acestei Politici și ai condițiilor generale de utilizare disponibile pe site-urile în cauză. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu acești termeni, acesta este liber să nu utilizeze serviciile și site-urile web sau aplicațiile mobile și să nu furnizeze date cu caracter personal.

ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII

"Date cu caracter personal"- orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă

"Persoana vizată" - o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici persoanei respective.

"Prelucrarea datelor cu caracter personal" - orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra unor seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu efectuate prin mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

"Consimțământul" - înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și neechivocă a persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc;

"Operator" - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, colectează și prelucrează date cu caracter personal.

"Operatori asociați" - atunci când doi sau mai mulți operatori stabilesc împreună scopurile și mijloacele de prelucrare.

"Destinatarul" - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o terță parte.

"Persoana împuternicită" - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

"Terți autorizați" - o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

"Autoritate de supraveghere" - înseamnă o autoritate publică independentă care este instituită de un stat membru în conformitate cu articolul 51 din regulament.

ARTICOLUL 2 - IDENTITATEA OPERATORILOR ASOCIAȚI

Datele cu caracter personal sunt colectate de către Grupul 5àsec, care este format din următoarele societăți:

 • Financière Hygie, 60 rte Sartrouville, 78230 LE PECQ, reprezentată de domnul Olivier BOCCARA, în calitate de director general, și filialele sale.
 • Dry Cleaning Services S.R.L., Strada Tuzla nr. 39, sector 2, București, număr unic de identificare RO2605505050, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/9791/2009.
 • Superb Clean S.R.L., strada Mitropolitul Andrei Șaguna nr. 16, sector 1, București, număr unic de identificare RO 24061323, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/3211/2020;
 • DCS Global Cleaners S.R.L., Strada Mitropolitul Andrei Șaguna nr. 16, sector 1, București, număr unic de identificare RO 3686225252, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/16715/2016
 • Global Laundries S.R.L., Strada Tuzla nr. 39, sector 2, București, număr unic de identificare RO 39738179, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/11522/2018

ARTICOLUL 3 - PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cadrul furnizării serviciilor sale și al operării site-urilor și aplicațiilor mobile, Grupul 5àsec colectează date care vă privesc. Aceste date sunt prelucrate în conformitate cu scopurile specificate la momentul colectării.

Dacă sunteți un client:

Atunci când plătiți o comandă sau un serviciu la casieria unui magazin afiliat Grupului 5àsec, datele sunt colectate direct de către angajații noștri din magazin, pentru a garanta confidențialitatea datelor dvs. de identificare personală. Acești angajați vă vor solicita informațiile necesare pentru a plăti serviciul și pentru efectuarea acestuia, și anume numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon mobil și adresa poștală.

Ca regulă generală, elementele de informații care sunt esențiale pentru realizarea serviciului sunt marcate cu un asterisc pe formularele de colectare a datelor sau sunt identificate verbal ca fiind esențiale în momentul colectării. În cazul în care nu completați câmpurile obligatorii, nu vom putea efectua serviciul.

În special, Grupul 5àsec poate avea nevoie să colecteze și să utilizeze datele dvs. personale pentru a accesa funcționalitățile și serviciile propuse pe site-urile noastre web și aplicațiile mobile și pentru a menține informațiile care vă privesc actualizate, corecte și relevante, în special pentru unul sau mai multe dintre următoarele scopuri:

Gestionarea cererilor de informații și/sau de documente

Datele dvs. de identificare ne vor permite să procesăm cererea dvs. pe formularele de contact, de exemplu:

 • datele dumneavoastră personale (titlu, nume, prenume, data nașterii, adresa poștală)
 • datele dumneavoastră de contact (numărul de telefon fix sau mobil, adresa de e-mail)
 • corespondența prin e-mail (conținutul e-mailurilor dumneavoastră, adresa dumneavoastră și orice corespondență trimisă către dumneavoastră)
 • codul intern de prelucrare care ne permite să identificăm clientul.

Destinatarii datelor sunt departamentele interne ale Grupului 5àsec și, dacă este cazul, persoane împuternicite subcontractate de către societate.

Transmiterea de informații comerciale

Grupul 5àsec respectă reglementările stipulate în articolele 6 și 7 din Regulamentul UE privind protecția datelor, care specifică faptul că trebuie obținut în mod expres consimțământul prealabil ("opt-in") al utilizatorului pentru transmiterea de oferte speciale, marketing, prospectare etc.

Astfel, sub rezerva drepturilor dumneavoastră, datele dumneavoastră pot fi utilizate pentru a vă informa prin e-mail și/sau SMS cu privire la ofertele, serviciile, promoțiile și jocurile/concursurile propuse de Grupul 5àsec și filialele sale.

Prin intermediul site-ului web, prin intermediul mediilor noastre de colectare sau atunci când cumpărați dintr-unul dintre magazinele noastre, 5àsec vă solicită consimțământul prealabil, cerându-vă să completați datele dumneavoastră personale.

De exemplu:

 • numele, prenumele, adresa, data nașterii, numărul de telefon (fix sau mobil), adresa de e-mail

În mod excepțional, în cadrul serviciului nostru, în calitatea dumneavoastră de client, fără a vă fi dat consimțământul, Grupul 5àsec poate prelucra datele dumneavoastră pentru a vă trimite informații de marketing prin mijloace electronice dacă sunteți deja client 5àsec și dacă scopul acestei prospecțiuni este de a vă propune produse sau servicii similare. Aceste informații sunt trimise în temeiul intereselor legitime ale Grupului 5àsec și în conformitate cu echilibrul de interese între client și Grupul 5àsec.

În toate cazurile, aveți opțiunea de a refuza să primiți aceste mesaje de marketing prin efectuarea următoarelor acțiuni:

 • În cazul e-mailurilor, făcând click pe linkul "dezabonare" furnizat în fiecare e-mail.
 • În cazul prospectării prin SMS, prin trimiterea unui mesaj text "stop SMS" la numărul indicat pe SMS-ul primit.

Programul de fidelizare

Datele dvs. ne vor permite să gestionăm apartenența dvs. la programul nostru de fidelizare, de exemplu:

 • datele dumneavoastră personale (titlu, nume, prenume, adresă poștală)
 • datele dumneavoastră de contact (adresa de facturare, adresa de e-mail)
 • numărul dvs. de telefon fix sau mobil
 • statistici privind traficul pe site-ul web, de exemplu: adresa IP, cookie-uri, paginile consultate de utilizator, data și ora vizitei (a se vedea mai jos detaliile privind cookie-urile).

Destinatarii datelor sunt departamentele interne ale Grupului 5àsec și ale filialelor sale, precum și, dacă este cazul, persoane împuternicite subcontractate de către societate. În plus, Grupul 5àsec și filialele sale pot fi nevoite să colecteze date cu caracter personal în alte scopuri, având grijă să obțină în prealabil consimțământul liber exprimat, specific, informat și neechivoc al persoanelor vizate, inclusiv prin mijloace electronice.

Geolocalizarea și aplicațiile mobile

Utilizăm tehnologii care ne permit să determinăm locația curentă a dispozitivului dvs. mobil. Această funcție necesită consimțământul dumneavoastră și poate fi dezactivată la instalarea "aplicației" sau, după instalarea acesteia, în setările telefonului dumneavoastră. Cu excepția cazului în care vă dați consimțământul, datele referitoare la deplasările dvs. nu vor fi salvate.

Colectarea datelor bancare

Utilizatorii au la dispoziție un sistem de plată securizat pentru toate comenzile de cumpărare prin intermediul unui site web sau al unei aplicații mobile 5àsec.

Acest sistem de plată este gestionat de partenerul de colectare a plăților al 5àsec, în conformitate cu reglementările în vigoare. Datele cardului bancar sunt șterse după fiecare tranzacție sau sunt arhivate de un sistem securizat pentru o perioadă maximă de aproximativ 13 luni, în caz de reclamații sau litigii.

În cazul în care sunteți un candidat la un loc de muncă:

Detaliile privind cariera dumneavoastră (calificări educaționale, certificări, CV, scrisori de motivație etc.) ne vor permite să vă procesăm candidatura. Destinatarii acestor detalii sunt exclusiv departamentele interne ale Grupului 5àsec și ale filialelor sale. Orice comunicare a datelor către terți (de exemplu, firmă de recrutare, agenție de muncă temporară etc.) va fi condiționată de consimțământul prealabil al persoanei în cauză ("persoana vizată").

ARTICOLUL 4 - PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR

Grupul 5àsec va stoca datele dumneavoastră cu caracter personal într-un mediu securizat pentru perioada necesară pentru scopurile pentru care au fost colectate datele sau pentru perioada maximă de stocare prevăzută de legislația țării dumneavoastră.

Tabelul de mai jos rezumă diferitele perioade maxime de păstrare aplicabile, în funcție de scopurile pentru care Grupul 5àsec ar putea avea nevoie să prelucreze datele dumneavoastră.

Aceste perioade maxime se vor aplica cu excepția cazului în care solicitați ștergerea sau încetarea utilizării datelor dvs. înainte de sfârșitul perioadei, pentru un motiv legitim care nu încalcă perioada minimă impusă Grupului 5àsec prin lege.

Scop

Perioada de retenție

Supraveghere video pentru a asigura securitatea produselor și a persoanelor care vizitează magazinele 5àsec și filialele sale.

30 de zile

Măsurarea statistică și personalizarea site-urilor web și a aplicațiilor mobile, gestionarea modulelor cookie

13 luni

Gestionarea cererilor de acces la date și de rectificare a datelor

1 an de la data primirii cererilor

 

Gestionarea obiecțiilor la prelucrare

3 ani de la data acceptării dreptului la obiecție

Răspunsuri la anchetele de satisfacție a clienților

2 ani de la ultimul contact

Operațiuni promoționale și de fidelizare, concursuri și jocuri, trimiterea de oferte

3 ani de la încheierea relației de afaceri sau de la ultimul contact inițiat de client sau prospect

Gestionarea și înregistrarea achizițiilor și a serviciilor, a garanțiilor, a recuperării creanțelor, a gestionării reclamațiilor

10 ani de la ultimul eveniment, cu excepția datelor referitoare la metodele de plată, care sunt prelucrate de către furnizorii de servicii de plată 5àsec - doar pentru perioada de prescripție a operațiunilor de plată.

 

ARTICOLUL 5 - DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele dumneavoastră: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat), dreptul la opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor.

De asemenea, puteți defini liniile directoare privind stocarea, ștergerea și comunicarea datelor dvs. personale după decesul dvs. Din motive legitime legate de situația dvs. specifică, vă puteți opune prelucrării datelor care vă privesc.

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să vă adresați mesajul prin e-mail la următoarea adresă:

 • Pentru societatea Financière Hygie: it.gr@5asec.com.
 • Pentru societățile Dry Cleaning Services S.R.L., Superb Clean S.R.L., DCS Global Cleaners S.R.L. și Global Laundries S.R.L.: gdpr.ro@5asec.com.

Vă rugăm să atașați o copie a unui document de identitate valabil. Vă rugăm să rețineți că nu vom stoca copia documentului dvs. de identitate și că aceasta va fi utilizată exclusiv în scopul identificării.

În cazul încălcării oricăreia dintre dispozițiile de mai sus, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritățile competente, după cum urmează:

 • Pentru Franța: Commission nationale de l'informatique et des libertés, 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07, tel: +33 (0)1.53.73.22.22.22, www.cnil.fr.
 • Pentru România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 28-30 G-ral. Bulevardul Gheorghe Magheru, sector 1, cod poștal 010336, București, România, tel: +04.318.059.211; +04.318.059.212; Fax: +04.318.059.220; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro; site web: www.dataprotection.ro.

ARTICOLUL 6 - COMUNICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate sunt destinate departamentelor interne ale Grupului 5àsec. În cazul în care Grupul 5àsec subcontractează activitățile de prelucrare a datelor către persoane împuternicite externe, acesta va angaja numai persoane împuternicite care oferă garanții adecvate în ceea ce privește implementarea măsurilor tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a se asigura că prelucrarea este în conformitate cu cerințele de fiabilitate și securitate ale reglementărilor aplicabile și garantează drepturile persoanelor vizate.

Este posibil ca Grupul 5àsec să fie nevoit să transfere date în Elveția sau în SUA, țări recunoscute de Comisia Europeană ca având un nivel adecvat de protecție a datelor. În cazul comunicării de date către furnizori de servicii localizați în SUA, Grupul 5àsec se angajează să utilizeze doar companii cu care a semnat Clauzele Contractuale Standard pentru colectarea, utilizarea și păstrarea datelor cu caracter personal din UE și Elveția.

ARTICOLUL 7 - MĂSURI DE SECURITATE

Având în vedere evoluția tehnologică, costurile de implementare, natura datelor care trebuie protejate și riscurile pentru viața și libertatea persoanelor, Grupul 5àsec pune în aplicare toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta confidențialitatea datelor cu caracter personal colectate și prelucrate și un nivel de securitate adaptat la risc.

ARTICOLUL 8 - COOKIE-URI

Site-urile web 5àsec utilizează cookie-uri pentru a-și adapta site-urile web la preferințele utilizatorilor și pentru a-și optimiza paginile web. Cookie-urile sau alte tehnologii sunt utilizate pentru a vă permite să vă conectați la site-ul web și la servicii și pentru a le personaliza.

Aceste cookie-uri facilitează navigarea și îmbunătățesc ușurința de utilizare a site-urilor web. Un cookie înregistrează informații privind navigarea computerului dumneavoastră pe site-ul nostru (paginile pe care le-ați consultat, data și ora vizitei etc.). Putem citi apoi aceste date cu ocazia vizitelor dumneavoastră viitoare. Puteți refuza să acceptați utilizarea cookie-urilor prin configurarea parametrilor browserului dvs. web, după cum se specifică mai jos. În acest caz, accesul la anumite servicii și secțiuni ale site-ului poate fi modificat sau chiar imposibil.

Scopurile cookie-urilor instalate pe site sunt următoarele:

 • monitorizarea statisticilor de trafic pe site-ul web (Google Analytics)
 • în cazul site-urilor care necesită autentificare, pentru a menține deschisă sesiunea dvs.
 • pentru a permite sau a facilita comunicarea electronică
 • pentru a înregistra alegerea limbii de către utilizator
 • pentru a înregistra opțiunea utilizatorului privind acceptarea sau nu a cookie-urilor

Pentru a refuza cookie-urile

Puteți refuza înregistrarea de module cookie prin configurarea parametrilor browserului dvs. web, în special prin următorii pași:

Dacă este cazul, utilizatorul este informat că, în acest caz, accesul la anumite servicii și secțiuni ale site-ului poate fi modificat sau chiar imposibil.

Perioada de stocare a modulelor cookie variază în funcție de tipul acestora. Utilizăm în principal cookie-uri care se autodistrug după deconectare. Aceste cookie-uri sunt denumite "cookie-uri de sesiune" sau "cookie-uri tranzitorii". Un fișier jurnal ne permite, de asemenea, să înregistrăm istoricul tuturor accesărilor paginilor noastre web sau al descărcării diferitelor fișiere disponibile pe site-urile noastre. Aceste informații sunt păstrate pentru o perioadă de 6 luni. În cele din urmă, informațiile referitoare la consimțământul dvs. pentru cookie-uri sunt păstrate pentru o perioadă maximă de 13 luni. Cookie-urile sunt utilizate în scopuri interne și nu sunt accesibile unor terțe părți.

Google Analytics și confidențialitatea

Utilizăm Google Analytics pentru a urmări activitatea dvs. pe site-urile noastre și pentru a determina numărul de utilizatori care vizitează paginile noastre și conținutul paginilor vizualizate. Această analiză este anonimă. Cookie-urile Google Analytics sunt stocate pe terminalul dvs. și pot fi transferate către un server Google situat în SUA, unde vor fi salvate. Google va utiliza aceste date pentru a analiza utilizarea de către dvs. a site-ului web, pentru a produce rapoarte de activitate a site-ului web pentru operatorii site-ului web și pentru a furniza alte servicii legate de utilizarea site-ului web și a internetului. Dacă este cazul, Google va transmite aceste date și unor terți, dacă acest lucru este impus de lege și/sau dacă terții prelucrează datele sub autoritatea Google.

ARTICOLUL 9 - MODIFICĂRI ALE PREZENTEI POLITICI

În cazul în care prezenta Politică 5àsec este modificată, sau dacă acest lucru este impus de lege, aceasta va fi publicată pe site-urile noastre și va intra în vigoare la data publicării. În consecință, vă invităm să verificați Politica de fiecare dată când vizitați site-ul, pentru a vedea cea mai recentă versiune disponibilă, care este disponibilă în permanență pe site-urile noastre web și pe aplicațiile mobile.